Contacta i comença l'aventura

Envia el teu missatge

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t’informem del següent: 
El responsable de les dades facilitades lliurement és l’Hotel Villa Engracia, amb NIF B43000405, amb seu a L’Espluga de Francolí, Tarragona, telèfon 977 870 308 i correu electrònic info@villaengracia.com.
En nom de l’organització tractem la informació que ens facilites per tal d’oferir el servei sol·licitat. 
La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones interessades i clients.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. 
Tens dret a obtenir confirmació sobre si l’Hotel estem tractant les teves dades personals, per tant tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.
Confirmació de la protecció de dades
He llegit i accepto la política de privacitat
Scroll to Top