AVÍS LEGAL

BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. proveïda de CIF B43000405 actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web https://www.villaengracia.com, (en endavant, BALNEARIOO VILLA ENGRACIA S.L.) .  L’entitat informa els Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), amb la llei orgànica espanyola 3/2018 de 5 de desembre sobre protecció de dades i garantia dels drets digitals, i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol.

Raó social o nom de l’ empresa
BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L.
CIF
B43000405
Població
TARRAGONA
Codi Postal
43440

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

ABAST

 1. CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., en el mateix moment que l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

 1. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS O ENLLAÇOS.

BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., com a titular del web www.villaengracia.com, no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, en aquest sentit BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web www.villaengracia.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un vincle,   o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o no utilitzar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., com en accedir a la informació d’altres webs des de qualsevol de les pàgines web titulars de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. vinculades amb la mateixa. S’informa que BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. és titular de la pàgina web: https://www.villaengracia.com

 1. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir qualsevol dels vincles https://www.villaengracia.com des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas, es podrà fer entendre, ni declarar que, BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. , intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, llevat d’autorització expressa.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. proveïda de CIF B43000405, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. L’entitat informa els Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), amb la llei orgànica espanyola 3/2018 de 5 de desembre sobre protecció de dades i garantia dels drets digitals, i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol. En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis de la web (inclosa l’Àrea Privada), seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat en el RGAEPD del qual és responsable BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en especial en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i la resta de legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes en cada moment determinat. Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel·la o oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant un escrit dirigit a l’OFICINA LOPD amb domicili a Villa Engracia, Carretera de les Masies s/n, 43440 L’Espluga de Francolí (Tarragona). Per obtenir més informació de la nostra Política de Privacitat, si us plau, diríeu a l’enllaç publicat a la mateixa pàgina web de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. a l’enllaç on s’informa: Política de Privacitat.

 1. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

 • Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la Web.
 • Disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
 • Elements de seguretat que intervenen en el control d’ accés a les àrees restringides.

Veure Política de Cookies publicada a la mateixa pàgina web de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L.

 1. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. titular del web www.villaengracia.com, informa que en tot moment les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris del web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats han estat revisats; no obstant això es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualitzacions o errors. BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en referència a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de serveis, segons el que preveu aquest avís legal i la resta de textos legals de la present web.

 1. INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., titular del web www.villaengracia.com, declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la causa. Així mateix, BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L.   no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del flux elèctric o qualsevol altra classe de dany indirecte que afecti els usuaris per causes alienes a BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L.

BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense el perjudici que BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. realitza els seus millors esforços per evitar aquesta classe d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LIGÈNCIA LECTUAL

Els continguts prestats per BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., així com els continguts introduïts a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual i per això estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’ explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’ exprés i previ consentiment i per escrit de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. En conseqüència, tots els continguts que es mostren en diversos websites i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., o de terceres persones titulars d’aquests continguts que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diversos  websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquests webs, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i estan, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió de qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., així com la seva traducció,   adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índex i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis oferts a la mateixa web, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic. BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris per tal d’evitar que mitjançant les seves pàgines Web puguin introduir-se a la xarxa continguts o opinions, considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera,  fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. en el seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfundible el contrari, en els casos on per la naturalesa dels serveis o continguts fos possible, s’ entén que autoritzen BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. per a la reproducció,   distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris com aquests, durant el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’ entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’ enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris d’ aquesta classe, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. D’ acord amb l’ assenyalat en el paràgraf anterior, BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., està autoritzada igualment a modificar o alterar observacions, opinions o comentaris com aquests, per tal d’ adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre’ s que existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d’ autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes. Queda prohibit qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’ esforç dut a terme per BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a qualsevol de les pàgines Web de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., sense el consentiment previ, exprés i per escrit de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L. Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com una lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes. BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L., no assumirà cap tipus de responsabilitat enfront de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts, serveis, productes… de terceres persones, als quals es pugui accedir directament o a través de baners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les websites de BALNEARIO VILLA ENGRACIA S.L.

 

Scroll to Top